Aktualności

2022-12-20.


Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzą Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej.2022-12-15.

Znaleziono klucze. Kontakt z działem technicznym tel. 74 811 78 32.2022-06-20.

Aktualizacja porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej.


2022-06-10.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 2 lipca 2022 o godzinie 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia.2022-04-27.

W dniu 2.05.2022 biuro Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej przy os. Szkolne 10 jest nieczynne.

W przypadku nagłych awarii proszę o kontakt z administratorem spółdzielni pod numerem 502 240 606.


2022-01-20.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej przedstawia

wykonanie planu remontów w roku 2021

W załączonym pliku zamieszczono wykonanie planu remontów budynków Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesia i Lądka Zdroju.

2021-12-06.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego: w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Marii Konopnickiej 2 C / 66.

 
2021-09-01

LOKAL DO WYNAJĘCIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 90,41 m2 składający się z pięciu pomieszczeń.
Lokal znajduje się przy os. Szkolne 10 (pawilon handlowy) - pierwsze piętro.
Data zawarcia umowy - od 1 listopada 2020.
Preferowana działalność: usługowa lub biurowa.
Istnieje możliwość wynajęcia poszczególnych pomieszczeń.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 74 811 78 30.2021-09-01

LOKAL DO WYNAJĘCIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 48,62 m2. Lokal znajduje się przy os. Szkolne 10 (pawilon handlowy). Szczegółowe informacje pod nr tel. 74 811 78 30.


2021-08-20.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej przedstawia
plan remontów na rok 2021

W załączonym pliku zamieszczono plan remontów budynków Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesia i Lądka-Zdroju.  <<<<<< plan remontów na rok 2021 >>>>>>>


2021-06-25.

UWAGA.            Ogłoszenia dotyczące wynajmu lokali znajdziesz w zakładce INFORMACJE i OGŁOSZENIA oraz SPRZEDAŻ LOKALI


2021-06-02.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 26 czerwca 2021 o godzinie 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia.


2021-03-15.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że od dnia 15 marca 2021 r. godziny przyjęć interesantów to 8-14.

kontakt telefoniczny:
sekretariat:            74 811 09 40
dział techniczny:     74 811 78 32
dział czynszów:      74 811 78 33

adres mailowy:  biuro@smbystrzyca.pl


2021-01-15.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej przedstawia

wykonanie planu remontów w roku 2020

W załączonym pliku zamieszczono wykonanie planu remontów budynków Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesia i Lądka Zdroju.
2020-12-31.

 oświadczenie do ustalenia opłaty za śmieci
2020-07-14.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej przedstawia
plan remontów na rok 2020

W załączonym pliku zamieszczono plan remontów budynków Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesia i Lądka Zdroj.  <<<<<< plan remontów na rok 2020 >>>>>>>2019-03-21.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej przedstawia

plan remontów na rok 2019

W załączonym pliku zamieszczono plan remontów budynków Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesia i Lądka Zdroju
 
2019-03-20.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej przedstawia

wykonanie planu remontów w roku 2018

W załączonym pliku zamieszczono wykonanie planu remontów budynków Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesia i Lądka Zdroju
 
2018-08-28.2018-03-13.

Zarząd SM Bystrzyca przedstawia
plan remontów na rok 2018
2018-03-06.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej przedstawia

wykonanie planu remontów w roku 2017

W załączonym pliku zamieszczono wykonanie planu remontów budynków Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesia i Lądka Zdroju
 
<<<<<<<wykonanie planu remontów za rok 2017>>>>>>>>

2017-12-18.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
ZALECA UŻYTKOWNIKOM LOKALI ROZSZCZELNIANIE OKIEN W TRAKCIE KORZYSTANIA Z PIECYKÓW GAZOWYCH DO PODGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY.
ROZSZCZELNIANIE OKIEN POPRAWIA CYRKULACJĘ POWIETRZA W LOKALU I USPRAWNIA  ODPROWADZANIE SPALIN A TYM SAMYM ZMNIEJSZA NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA (CZADEM)


WIĘCEJ O PRAWIDŁOWEJ WENTYLACJI POMIESZCZEŃ W ZAKŁADCE ADMINISTRACJA

                                                     Kierownik GZM
                                                      Antoni Scelina

2017-09-19.

Zarząd SM Bystrzyca przedstawia
 skorygowany plan remontów na rok 2017.
W załączonym do otwarcia pliku zamieszczone są budynki w Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesiu oraz Lądku Zdroju. 
2017-09-12.

Przedstawiamy rozliczenia kosztów i dochodów dotyczących eksploatacji i utrzymania nieruchomości za rok 2016.

Osiedle Szkolne 1    Osiedle Szkolne 2     Osiedle Szkolne 3      Osiedle Szkolne 4      Osiedle Szkolne 5      Osiedle Szkolne 10     Osiedle Szkolne 10 b      Osiedle Szkolne 11      Osiedle Szkolne 14    Osiedle Szkolne 15    

Konopnickiej 2           1000-lecia PP 4           1000-lecia PP 8      Wojska Polskiego 27

Plac Wolności 22-24 Międzylesie     Wojska Polskiego 20 Międzylesie    Chrobrego 1 Międzylesie  

Lądek Zdrój


2017-01-01Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/240/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia
15 lipca 2016r. ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Stawka za odpady gromadzone w sposób selektywny wynosi 16 zł za osobę miesięcznie.
Stawka za odpady zmieszane pozostaje bez zmian i wynosi 20 zł za osobę miesięcznie.
Stawka za piątą i kolejne osoby wynosi 2zł miesięcznie.


Nowe opłaty obowiązują od 1.01.2017r.
Zmiany wynikające z opłat zostaną ujęte w nowych wymiarach czynszu.


 Tekst uchwały: http://edzienniki.duw.pl/duw/Compatible/Details?Oid=45115

2016-06-08.

Zarząd SM Bystrzyca przedstawia skorygowany plan remontów na 2016 rok2016-05-12.

Zarząd SM Bystrzyca  przedstawia 
rozliczenie kosztów i dochodów dotyczących eksploatacji i utrzymania nieruchomości za okres od 01.01.2015r do 31.12.2015r
 
2016-02-19Prezentujemy plan i wykonanie remontów za 2015r

Zarząd SM Bystrzyca przedstawia pliki z danymi dotyczącymi planu remontów na 2015r  oraz rozliczenie wykonania planu  za 2015r

Plan_remontów_na_2015r                    Wykonanie_planu_remontów_na_2015r     


2016-02-19.

Uwaga.   Obowiązuje nowy STATUT SM Bystrzyca.

Sprawdź w zakładce :    statuty i regulaminy    lub naciśnij ten link   

2015-07-29.

Uprzejmie  informujemy, że w związku z wejściem w życie od 01.02.2015r. 
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
zmieniają się zasady składania deklaracji oraz wysokości opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszenia opłat za odpady
.

 Od miesiąca października Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bystrzycy Kłodzkiej
będzie wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami za swoich mieszkańców.

Opłata ta będzie stanowić składnik czynszu. W związku ze zmianą prosimy o
złożenie do sekretariatu Spółdzielni oświadczenia na potrzeby sporządzania
deklaracji zbiorczej w terminie do 30 sierpnia 2015r.


 oświadczenie_druk

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy, którzy dokonali opłat za odbiór i
zagospodarowanie odpadów z góry (tj. za miesiące od października
2015 r. i dalej), winni zwrócić się pisemnie do Gminy o zwrot nadpłat lub o
przeksięgowanie ich na konto Spółdzielni.


2015-06-02PLANY REMONTÓW i ROZLICZENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DLA BUDYNKÓW

Zapoznaj się z zamieszczonymi planami remontów na rok 2015.

...Plan.remontów.na.rok.2015....


Przedstawiamy plan oraz wykonanie remontów za rok 2014.

...Plan.oraz.wykonanie.remontów.za.rok.2014...


Rozliczenie kosztów i dochodów dotyczących eksploatacji i utrzymania nieruchomości za okres od 01.01.2014r do 31.12.2014r

...........plik_z_rozliczeniami_dla_poszczególnych_nieruchomości............


2015-03-31. ........................................ O G Ł O S Z E N I E

Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, łazienka i loggia. Mieszkanie znajduje się w Bystrzycy Kłodzkiej na Osiedlu Szkolnym  na III pietrze.

Kontakt: mazurjwd@gmail.com
 

2014-11-15Postanowienie Sądowe

Prezentujemy postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy

Pełny tekst postanowienia Sądu z dnia 10.09.2014r    


2014-06-06Plan remontów na rok 2014


Plan remontów w SM Bystrzyca na rok 2014    


2014-05-27.

UNIQA - poradniki likwidacji szkód znajdziesz w zakładce ADMINISTRACJA


2014-05-27.

Przedstawiamy rozliczenie kosztów i dochodów dotyczących utrzymania i eksploatacji poszczególnych budynków w roku 2013

Bystrzyca Kłodzka:
1000_Lecia_PP_4            1000_Lecia_PP_8         Konopnickiej_2    
Woj_Polskiego_27           Oś_Szkolne_1               Oś_Szkolne_2          
Oś_Szkolne_3                 Oś_Szkolne_4               Oś_Szkolne_5     
Oś_Szkolne_10               Oś_Szkolne_10b            Oś_Szkolne_11     
Oś_Szkolne_14               Oś_Szkolne_15                

Międzylesie: Chrobrego_1     Pl_Wolności_22_2 4    Wojska_Polskiego_20

Lądek Zdrój:    Rynek_15_Słodowa_2_Strażacka2  

2014-03-20.

Wykonanie planu remontów za 2013r -> zakładka INFORMACJE i OGŁOSZENIA 


2013-12-10.

          INFORMACJA   DLA   CZŁONKÓW    SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ        
Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej w  Bystrzycy   Kłodzkiej   informuje  członków  Spółdzielni, iż  pożytki   z działalności    Spółdzielni   zostaną   przyznane każdemu  członkowi  Spółdzielni.
 
             Koszty i przychody   każdej  nieruchomości  zostały    rozliczone  indywidualnie. 
W oparciu o przedstawione  rozliczenia,  które są   dostępne  na  stronie internetowej  Spółdzielni oraz do wglądu w biurze Spółdzielni, powstała nadwyżka kosztów nad przychodami.  Powstała  kwota  do zapłaty  wynikającą z  rozliczenia dla  osób nie będących   członkami spółdzielni , zostanie rozłożona  na  12  rat, począwszy od miesiąca  marca  2014r.
             Członkowie spółdzielni nie zostaną obciążeni powyższymi kosztami, z uwagi  na przysługujące  Państwu prawo otrzymania pożytków  i  tym samym  opłaty za  utrzymanie  lokalu pozostaną   w niezmienionej wysokości. Analiza działalności Spółdzielni  za okres 10-ciu  miesięcy   2013 roku  pozwala  stwierdzić, że za ten okres spółdzielnia odnotowała nadwyżkę przychodów nad  kosztami  (zysk)  zarówno na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi jak i na działalności    gospodarczej poprzez  obniżenie  kosztów  prowadzonej działalności. W  terminie  do 15  grudnia  2013r  zostanie przedłożone rozliczenie  kosztów i dochodów  za okres  10 miesięcy na każdą nieruchomość. Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej w  Bystrzycy  Kłodzkiej informuje, iż  sytuacja  finansowa  spółdzielni  w roku 2013 jest stabilna.
Uchwała nr 19 z 2013r w sprawie podziału pożytków z własnej działalności SM Bystrzyca oraz ustalenie sposobu pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami   uchwała_nr_19_2013   

2013-09-19ROZLICZENIE KOSZTÓW I DOCHODÓW NIERUCHOMOŚCI ZA 2012r

Przedstawiamy rozliczenia kosztów i dochodów dotyczących eksploatacji i utrzymania nieruchomości za okres od 1.01.2012r do 31.12.2012r

Bystrzyca Kł.  Osiedle Szkolne 1 ,
Osiedle Szkolne 2 , Osiedle Szkolne 3 , Osiedle Szkolne 4 , Osiedle Szkolne 5 , Osiedle Szkolne 6 , Osiedle Szkolne 10b , Osiedle Szkolne 11 , Osiedle Szkolne 13 , Osiedle Szkolne 14 , Osiedle Szkolne 15
Bystrzyca Kł. Osiedlowa  1-3 , Osiedlowa 5-11 , Osiedlowa 13-15 , Wojska Polskiego 27, 1000_LPP. 4 , 1000_LPP 8 , Konopnickiej 1 , Konopnickiej 2 
Międzylesie Chrobrego 1 A_D , Pl. Wolności 22-24Wojska Polskiego 20 
Lądek Zdrój Rynek 15, Słodowa 2, Strażacka 22013-06-29.


INFORMACJA BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ NA TEMAT NOWEGO SPOSOBU GOSPODARKI ODPADAMI.
>>>>>>>>CZYTAJ_CAŁOŚĆ>>>>>>>>>>

2013-04-02.

   INFORMACJA  O  STREFIE  SPÓŁDZIELCY  DLA  CZŁONKÓW  SM BYSTRZYCA
  Od dnia 15.03.2013r trwa procedura wydawania loginów i haseł do strefy spółdzielcy gdzie będzie dostęp do protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podjętych uchwał. Więcej informacji na ten temat znajdziesz_tu. Cały czas wszystkie dokumenty dostępne są w sekretariacie. Zainteresowanych zapraszamy.
                  
                        Z A L E C E N I E
  Zarząd   SM Bystrzyca  w oparciu o przeprowadzone przeglądy  instalacji kominowych zobowiązuje wszystkich najemców i właścicieli lokali mieszkalnych do zamontowania  nawiewników powietrza  w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przewodów wentylacyjnych i spalinowych. >>>>>Czytaj więcej>>>>>> 


   
               SM Bystrzyca posiada do wynajęcia salę konferencyjną 
                    >>>>>>>przeczytaj ofertę>>>>>>>
   


  UWAGA !       Zarząd SM Bystrzyca wynegocjował w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.   korzystny   pakiet dobrowolnego, kompleksowego  ubezpieczenia  mieszkania   ze  składką  płatną  przy czynszu.     >>>>czytaj dalej>>>> 


   PORADY DZIAŁU TECHNICZNEGO są w zakładce    Administracja 
   ZGŁASZANIE AWARII serwis internetowy

Design by ProjektB, © Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bystrzycy Kłodzkiej