KONTAKTY

Zgłoszenie awarii

W godzinach 8-15 od poniedziałku do piątku
tel. 74 811 78 32

W sprawach pilnych po godzinach pracy
oraz w soboty i niedziele:
tel. 502 240 606
Design by ProjektB, © Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bystrzycy Kłodzkiej