O SPÓŁDZIELNI - Władze

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej
Irena Szulc - prezes zarządu


Rada Nadzorcza
Jolanta Łukawska - przewodniczący
Wiktor Bańkowski  - z-ca przewodniczącego
Anna Grojec - sekretarz
Urszula Brzozowska - członek rady nadzorczej
Stanisław Czarnolewski - członek rady nadzorczej
Design by ProjektB, © Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bystrzycy Kłodzkiej