DOKUMENTY - statut i regulaminy


Aktualny statut Spółdzielni:  

REGULAMINY
Regulamin rozliczania kosztów  ekspoatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie


Regulamin przetargowy dot. ustanowienia ekspektatywy odrębnej własności lokalu zatw.uchwałą nr 2/2009 z 22.01.2009r: 
regulamin_przetargowy.pdf 

Regulamin oraz uchwały dotyczące  wymiany stolarki okiennej:
regulamin_wymiany.pdf
uchwala_33_2004.pdf
uchwala_22_2006.pdf
uchwała_28_2008.pdf

Regulamin oraz uchwały dotyczące  porządku domowego:

regulamin_porzadku_domowego.pdf  
oraz uchwała o jego uchwaleniu


Regulamin Rady Nadzorczej:
regulamin_rady_nadzorczej SM Bystrzyca   11 2016       


Regulamin komisji rewizyjnej zatw. uchwałą nr 1/2009 z 22.01.2009r 
regulamin_komisji rewizyjnej.pdf

Regulamin Walnego Zgromadzenia:
regulamin_Walnego_Zgromadzenia uchwalony 28.11.2016r

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej  regulamin_gospodarki_finansowej.pdf

Regulamin rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz przenoszenia i ustanawiania własności odrębnej lokali regulamin_rozliczania_wkładów.pdf

Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej i funkcjonowania systemu rozliczeniowego oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali mieszkalnych i użytkowych za dostawę energii cieplnej na cele grzewcze i podgrzania wody użytkowej: regulamin rozliczenia energii cieplnej   

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ nr 5/2012 w sprawie zmian w regulaminie rozliczania kosztów energii cieplnej  w SM Bystrzyca

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ nr 17/2013 w sprawie zmiany systemu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ nr 17/2014 w sprawie zmian w regulaminie rozliczania kosztów energii cieplnej w SM Bystrzyca


Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w SM Bystrzyca
Rrgulamin_funduszu_remontowego

Regulamin udzielania zamówień na wykonanie usług, robót budowlanych i remontowych
regulamin_zamowien_na_usługi_i_roboty_budowlaneDesign by ProjektB, © Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bystrzycy Kłodzkiej